Scroll

STANOVI U PRODAJI – STARI

GARAŽNA MESTA

Garažna mesta nalaze se u podzemnoj etaži objekta.  Podzemnoj garaži pristupa se rampama,  sa ulazom iz dvorišne strane komplesa.

Podzemna garaža Lamele 3 ima kapacitet od 11 garažnih mesta.