Scroll

IZGRAĐENI OBJEKTI

MAGIC GRADNJA

petrovaradin centar

Stambeno-poslovni kompleks Petrovaradin Centar se sastoji iz planirane 3 lamele.

Trenutno, Lamele 1 i 2 su izgrađene i useljene, dok  je Lamela 3 u procesu izgradnje.

Svaka od ovih lamela sadrži određeni broj lokala, stanova i garažnih mesta…

 

Dvorišnu stranu kompleksa čine parking mesta i podzemna etaža sa pristupom u zajedničku, podzemnu, garažu, dok su lokali predviđeni urbanističkim planom u prizemlju lamela.

Project
project image

Petrovaradin Centar

Magic Gradnja
project image

Petrovaradin Centar

Magic Gradnja
project image

Petrovaradin Centar

Magic Gradnja
project image

Petrovaradin Centar

Magic Gradnja
project image

Petrovaradin Centar

Magic Gradnja
project image

Petrovaradin Centar

Magic Gradnja
project image

Petrovaradin Centar

Magic Gradnja
project image

Petrovaradin Centar

Magic Gradnja
project image

Petrovaradin Centar

Magic Gradnja
project image

Petrovaradin Centar

Magic Gradnja
project image

Petrovaradin Centar

Magic Gradnja
project image

Petrovaradin Centar

Magic Gradnja
project image

Petrovaradin Centar

Magic Gradnja
project image

Petrovaradin Centar

Magic Gradnja
project image

Petrovaradin Centar

Magic Gradnja
project image

Petrovaradin Centar

Magic Gradnja
project image

Petrovaradin Centar

Magic Gradnja
project image

Petrovaradin Centar

Magic Gradnja
project image

Petrovaradin Centar

Magic Gradnja
project image

Petrovaradin Centar

Magic Gradnja
project image

Petrovaradin Centar

Magic Gradnja
project image

Petrovaradin Centar

Magic Gradnja